Onze visie

Vertrouwen

Een ankerpunt zijn, waar gezinnen rust en vertrouwen kunnen behouden of vinden.

Keuzevrijheid

We vertrekken vanuit de kennis en de wensen van de vrouw en haar (geboorte)partner. We vullen deze aan met objectieve informatie zodat ze tot een geïnformeerde en vrije keuze kunnen komen.

Continuïteit

We streven naar continuïteit in de begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Dit om de noden van het gezin te kunnen aanvoelen en een zo veilig mogelijke zorg te kunnen bieden.

Expertise

We houden onze kennis up- to- date volgens de recente richtlijnen, aan de hand van bijscholingen en het uitwisselen van ervaringen.

Gezinszorg

We benaderen de vrouw met een holistische blik. Ook haar (geboorte)partner, gezin, cultuur, normen en waarden zien we als belangrijke elementen in onze begeleiding.

Zelfzorg

Zelfzorg krijgt een centrale plaats in onze begeleiding: we stimuleren het bij onze gezinnen, onze collega's en onszelf.

Samenwerking

We streven naar een multidisciplinaire benadering: samen streven we naar de best mogelijke zorg op maat.