Begeleiding kort na de bevalling

Terug naar overzicht

Of je nu thuis bevallen bent of in het ziekenhuis. Of je nu de dag van de bevalling al naar huis gaat (ambulant) of één van de dagen daarna, je kan steeds beroep doen op één van onze vroedvrouwen om jullie zowel medisch, praktisch of emotioneel bij te staan tijdens de eerste weken na de bevalling.

Onze nazorgen omvatten in de eerste plaats een volledige medische controle van moeder en kind. Bij de pas bevallen mama controleren we de bloeddruk, het bloedverlies, de baarmoeder, de opstart van de borstvoeding, de zorgen na een eventuele keizersnede... De baby wordt dagelijks gewogen, we controleren zijn kleur en naveltje, doen een hielprik en voeren de nodige andere onderzoeken uit.

Daarnaast maken we ook tijd om je praktische vragen te beantwoorden en eventuele bezorgdheden te bespreken.

Indien je graag beroep op ons wil doen na de bevalling, neem je best tijdens de zwangerschap al contact met ons op.